ATD AKARYAKIT TÜKETİCİLERİ DERNEĞİ;

İstanbul ilinde 26.01.2016 tarihinde kuruluşunu tamamlayan derneğin tüzüğü, İstanbul Valiliğince (İl Dernekler Müdürlüğü) 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun bulunarak Kütük no: 34-220-119numarasıyla Dernekler Kütüğüne kaydedilerek faaliyete geçmiştir.

ATD Akaryakıt Tüketiciler Derneği’nin Stratejik Hedefleri;

Akaryakıt Tüketiciler Derneği ATD, Türkiye’de akaryakıt tüketicisi olan kişilerin, akaryakıt tüketiminden doğan haklarını, kolay ve etkili bir şekilde kullanmaları, haklarının korunması ve uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalar yapmak ve sorumluluk almaktır.

Akaryakıt Tüketiciler Derneği ATD, Motosiklet dâhil Türkiye’de kayıtlı tüm araç kullanıcılarını temsil etmeyi hedefleyen bir dernek olarak stratejik hedefi çerçevesinde öncelikli çalışma alanları şunlardır;

- Türkiye’de akaryakıt satış fiyatlarının dünya piyasa fiyatları ile uyumlaştırılması,

- Uluslararası kabul görmüş akaryakıt tüketici haklarının ülkemizde de uygulanması,

- Türkiye’de akaryakıt tüketici haklarını en etkili şekilde kullanmaları için akaryakıt tüketicilerinin bilinçlendirilmesi,

- Araçlara zarar veren standart dışı akaryakıtın ülkemizde satışının engellenmesi ve zararın doğması halinde bu zararlarının telafi konusunda kamu kurumlarınca yürürlüğe konulan uygulamaların üyelere duyurulması, gerektiğinde bu konuda kendilerine yardımcı olunması,

- Hijyen kurallarına uygun faaliyet gösteren akaryakıt satış yerlerinin üyelerine duyurulması,

- Akaryakıt tüketicilerinin çevreye ve doğaya olan duyarlılıklarının artırılması.

Akaryakıt Tüketiciler Derneği ATD, Türkiye’de akaryakıt tüketicilerinin haklarını kullanmada uluslararası düzeye ulaşmalarının sağlık ve huzurlu bir toplum olma ve çevrenin doğal ortamda korunmasında çok olumlu etki yaratacağına inanmaktadır.

Akaryakıt Tüketiciler Derneği ATD, Üyelerinin beklenti ve taleplerinin daha iyi karşılanması, sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü yönünde, konularına göre çalışma grubu yapılanması ile çalışmalarını sürdürecektir.