MİSYON

ATD Akaryakıt Tüketiciler Derneği Üyelerinin, akaryakıt tüketici hakları ile ilgili beklenti ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak, sorunlarını gündeme taşımak ve çözümüne yardımcı olmak.

VİZYON

Türkiye’deki akaryakıt tüketicilerinin, uluslararası kabul görmüş akaryakıt tüketici haklarına sahip olmaları için destek veren öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak.

NEDEN ATD AKARYAKIT TÜKETİCİLERİ DERNEĞİ?

Türkiye akaryakıt tüketicilerini temsil eden güçlü, bağımsız platform...

Akaryakıt Tüketicileri Derneği ATD, Türkiye akaryakıt tüketicilerinin en güçlü ve en etkin temsilcisi olmayı hedeflemektedir. ATD Üyeleri ortak bir vizyonu paylaşmakta, Türkiye’de çağdaş akaryakıt tüketici haklarının uygulandığı ortamın yaratılmasına katkı sunmak için ATD bünyesinde karşılıklı dayanışma içinde çalışmaktadır.

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ, ETKİNLİK ve SİNERJİ...

Akaryakıt Tüketicileri Derneği ATD, Akaryakıt tüketimi ile ilgili ortak konular çerçevesinde, tüm kamu ve düzenleyici – denetleyici kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde üyelerine destek verir. Üyeler, ortak menfaatlerinin korunması hususunda sivil toplum kuruluşu çatısı altında birlikte hareket ederek, daha güçlü bir temsil ile çözüme daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaktadır.

AYNI AMACI PAYLAŞANLARLA ETKİN İLİŞKİ AĞI…

Akaryakıt Tüketicileri Derneği ATD, aynı sorunlarla karşılaşan 18 milyonu aşan akaryakıt tüketicilerinin temsilcisi olmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak geniş paydaş ağı ile güçlü bir ilişki ve iletişim içindedir.

Bu sayede ATD, akaryakıt tüketicileri ile ilgili gündem konuları, kamu, akaryakıt sektörü ve medya nezdinde canlı tutmaya, amaçları ile ilgili konularda diğer kurumlarla ortak projeler geliştirilmekte, sorunların çözümleri yönünde stratejik öneriler üretmeye kararlıdır. Bu kararlılık akaryakıt tüketicileri nezdinde önemli bir farkındalık yaratacak ve ATD’Ü güçlü bir paydaş vereferans noktası olarak konumlandıracaktır.

KAMU KURUMLARI NEZDİNDE ETKİN TEMSİL, GÜÇLÜ ve SAYGIN ÇÖZÜM ORTAĞI...

ATD, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, Türkiye’de akaryakıt tüketici haklarının iyileştirilmesiiçin çözüm önerilerinin geliştirildiği; platformlarda düzenli ve faal olarak temsil edilmek için gerekli çabayı gösterecek, akaryakıt tüketicilerinin görüş ve önerilerini kamu kurumlarına en kısa sürede aktaracaktır.

YASAMA ve MEVZUAT ÇALIŞMALARINDA AKTİF ROL…

ATD, stratejik öncelikleri ve temsil ettiği üye tabanının ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı bir anlayışla konularında uzman olanlardan da yararlanmak suretiyle yapılandıracağı çalışma grupları gündemini, akaryakıt tüketicilerinin sorunlarını, beklenti, tespit ve önerilerini, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en kısa sürede ve çözüm odaklı bir şekilde dile getirecektir. Gerektiğinde bu konularda yapılmakta olan çalıştaylara katılacaktır.

Analitik RAPORLAR, PROJELER ve FAALİYETLER…

ATD, akaryakıt tüketicilerinin sorunlarının çözümü konusunda; analizler, uluslararası uygulamaları da gözeterek doğrudan görüş raporları ve belirlenen stratejiler aracılığı ile akaryakıt tüketicilerinin, tüketici haklarının gelişmelerine ilişkin somut, ölçülebilir ve objektif çıktılar ve hedeflere yönelik yol haritaları üretecektir.