1 - GENEL KURUL

2 - YÖNETİM KURULU

Dr. Hayrullah DOĞAN   (Başkan)
Av. Abide GÜLEL           (Başkan Yardımcısı)
Şevket BAŞEV                (Üye)
Yüksel YAVUZ               (Üye)
Av. Oğuz KARA              (Üye)

3 - DENETİM KURULU

Yıldırım ERCAN
Sertaç YAVUZ
Halit Laçin DOĞAN